proff profs
Název veřejné zakázky Zadavatel Detail zakázky
Výstavba inženýrských sítí v obci Třebešov Obec Třebešov Zobrazit zakázku
Svážíme bioodpad z obce Jabkenice Obec Jabkenice Zobrazit zakázku
Dostavba kanalizace Ostroměř 2. etapa Obec Ostroměř Zobrazit zakázku
Dostavba kanalizace Ostroměř 3. etapa Obec Ostroměř Zobrazit zakázku
Dostavba kanalizace Ostroměř 3. etapa Obec Ostroměř Zobrazit zakázku
Úprava sportovního areálu Obec Třebešov Zobrazit zakázku
Bukovina u Pecky - úprava místní komunikace Městys Pecka Zobrazit zakázku
Kdo si hraje, nezlobí Městys Pecka Zobrazit zakázku
VO Pecka - zemní práce, dodávka a položení kabelů, uzemnění, včetně zhotovení pouzder sloupů VO Městys Pecka Zobrazit zakázku
VO Pecka - Dodávka, osazení a zapojení sloupů VO Městys Pecka Zobrazit zakázku
Oprava historického zdiva hradu Pecka Městys Pecka Zobrazit zakázku
ZTV Třebešov – vodovod a kanalizace Obec Třebešov Zobrazit zakázku
1b Místní komunikace Bělá u Pecky - Horní Javoří - oprava místní komunikace Městys Pecka Zobrazit zakázku
Ostroměř, muzeum Eduarda Štorcha – Zlepšení tepelně-technických parametrů obvodových konstrukcí Obec Ostroměř Zobrazit zakázku
Chodníky a zpevněné plochy v obci Červená Hora Obec Červená Hora Zobrazit zakázku
ENERGETICKÉ ÚSPORY HILLE CZ s.r.o. HILLE CZ s.r.o. Zobrazit zakázku
ENERGETICKÉ ÚSPORY V OBJEKTU SPOLEČNOSTI W a WEINZETTL, s.r.o. v SOBĚSLAVI W a Weinzettl, s.r.o. Zobrazit zakázku
POŘÍZENÍ INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE NA RECYKLACI STAVEBNÍCH A DEMOLIČNÍCH ODPADŮ AZS RECYKLACE ODPADU s.r.o. Zobrazit zakázku
ENERGETICKÉ ÚSPORY OBJEKTU SPOLEČNOSTI VITESSE, spol. s r.o. Vitesse, spol. s r.o. Zobrazit zakázku
Bílá Třemešná - Vodovod Filířovice Obec Bílá Třemešná Zobrazit zakázku
POŘÍZENÍ DIGITÁLNÍHO ZÁZNAMOVÉHO PULTU S PŘÍSLUŠENSTVÍM Ozvučovací agentura SERENDIPITY s.r.o. Zobrazit zakázku
VYBAVENÍ MOBILNÍHO ZÁZNAMU OBRAZU Ozvučovací agentura SERENDIPITY Prague s.r.o. Zobrazit zakázku
ENERGETICKÉ ÚSPORY HILLE CZ s.r.o. - FOTOVOLTAICKÝ SYSTÉM HILLE CZ s.r.o. Zobrazit zakázku
Zóna aktivního a pasivního odpočinku Lhota pod Hořičkami“ obec Lhota pod Hořičkami Zobrazit zakázku
OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ – CHABEŘICE - ČÍŽOV Obec Chabeřice Zobrazit zakázku
SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI AREÁLU MILČICE I HEREDAD s.r.o. Zobrazit zakázku
Energetické úspory objektu společnosti MarexTrade, s.r.o. MarexTrade, s.r.o. Zobrazit zakázku
PRODEJNA POTRAVIN S ŘEZNICTVÍM V SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉ LOKALITĚ V OSTRAVĚ - PŘÍVOZE HRS COSMETICS s.r.o. Zobrazit zakázku
„SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI AREÁLU MILČICE I. a II.“ HEREDAD s.r.o. Zobrazit zakázku
Bílá Třemešná – rozšíření vodovodu a kanalizace od čp. 71 po čp. 271 Obec Bílá Třemešná Zobrazit zakázku
Skupinové a domovní ČOV Kohoutov - výběr poskytovatele projekčních činností Obec Kohoutov Zobrazit zakázku
OBEC BERNARTICE - úprava parkovacích ploch před bytovým domem Obec Bernartice Zobrazit zakázku